Coronavirus Update

In light of the Government's advice yesterday in relation to the Covid-19 outbreak, we have taken the decision to, for now, postpone our next two events - Friday night's 'Soul at the Stiwt' and 'Woman like me: The Little Mix Show'.

We will be monitoring the situation on a daily basis and will update you as and when we can, with a view to potentially postpone other upcoming events.

New dates will be shared in due course, and those who have bought tickets will be contacted by us.

Our priority is keeping everyone safe. Take care everyone and stay safe.Diweddariad Coronavirus.

Doe,yng ngoleuni cyngor y Llywodraeth mewn perthynas â'r achosion o Covid-19, rydym wedi penderfynu gohirio, am y tro, y ddau digwyddiad nesaf - 'Soul at the Stiwt' nos Wener a 'Woman like Me: The Little Mix Show '.

Byddwn yn monitro'r sefyllfa yn ddyddiol ag yn gadael i chi wybod pan fedrwn, os yw digwyddiadau eraill wedi eu canslo.

Bydd dyddiadau newydd yn cael eu rhannu yn fuan, a byddwn yn cysylltu a’r rhai sydd wedi prynu tocynnau.

Ein blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel. Cymerwch ofal pawb ac arhoswch yn ddiogel.


Coronavirus Update