There are no current COVID-19 restrictions at this Theatre.

Hand sanitising and face masks are available at the Box Office and throughout the building.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau COVID-19 cyfredol yn y Theatr hon.

Mae glanweithdra dwylo a masgiau wyneb ar gael yn y Swyddfa Docynnau a ledled yr adeilad.


Coronavirus Update