Stiwt 6861503ddc1e45adb5d47bb927c73090 _DSC0566

Croeso!

Croeso i’r Stiwt, Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam.Mae’r Stiwt yn gartref i theatr hyfryd gyda 490 o seddau a bwa proscenium, ynghyd â thri gofod hyblyg adeiladwyd a chynhelir gan ac ar gyfer y gymuned. Agorwyd am y tro cyntaf yn 1926 a’i ail-agor yn 1999. Mae’r Stiwt wedi ei gofrestru fel elusen gynhelir gan Ymddiriedolaeth Celfyddydau’r Stiwt, cyf.

Cysylltwch â ni i drafod sioeau arfaethedig, gweithgareddau neu hurio ystafelloedd.

Gobeithiwn eich gweld yn y Stiwt yn fuan. Dewch i’n helpu i ddathlu ein 97ain penblwydd.

Stiwt 1926-2023


Cefnogir gan Gyngor Bwrdeisdref Wrecsam, Cyngor Cymuned y Rhos, Cyfeillion y Stiwt a Chyngor Celfyddydau Cymru.

2022 – Blwyddyn dathlu penblwydd y Stiwt yn 96. Edrychwch ar ein calendr i weld beth sydd ymlaen yn y dyfodol agos.Arts CouncilStiwt TheatreWrexham CouncilRCC LogoWelsh Government LogoLottery Logo
whats on

Beth Sydd Ymlaen

Blwyddyn dathlu penblwydd y Stiwt yn 92. Edrychwch ar ein calendr i weld beth sydd ymlaen yn y dyfodol agos.
Stiwt 6861503ddc1e45adb5d47bb927c73090 _DSC0554

Y Lleoliad

Gall y Stiwt gynnal ystod eang o weithgareddau, cynadleddau, sioeau ar daith a chyfarfodydd. Dysgwch fwy
Stiwt 6861503ddc1e45adb5d47bb927c73090 History

Hanes

Mae gan y Stiwt hanes hir a phwysig o fewn y gymuned. Edrychwch ar ein taith
Stiwt 0451cfcfe50d4a35b0f2f9f4f19cc4e4 _DSC0109

Cyfellion y Stiwt

Mae gan Cyfeillion y Stiwt raglen brysur o weithgareddau. Ymunwch รข ni
Young

Stiwt Ifanc

Pobl ieuainc yw dyfodol y Stiwt ac mae angen eich mewnbwn a syniadau arnom. Dysgwch fwy