Clwb Ffilmiau Sadwrn yn y Stiwt

Math:Digwyddiad Cymunedol

Dyddiad: Pob Dydd Sadwrn

Clwb ffilmiau i blant

Mynediad am ddim - rhaid dan 11 oed fod yng nghwmni oedolyn

Bob dydd Sadwrn am 11:00yb.

Melysion a Hufen Iâ ar gael

I Ddod! Gwiliwch posteri a wefen y Stiwt am fanylion dangosiad o ffilm!

Bydd CLWB FFILM DDYDD SADWRN YN CYCHWYN ETO YN Y FLWYDDYN NEWYDD!

Gyda chefnogaeth Cyngor cymuned Rhos


Clwb Ffilmiau Sadwrn yn y Stiwt