Clwb Ffilmiau yn y Stiwt - Gwyliau Hanner Tymor Ysgolion

Math:Digwyddiad Cymunedol

Dyddiad: Dydd Llun/Mercher/Gwener

Amser: 1:00yp

Clwb ffilmiau i blant

Mynediad am ddim - rhaid dan 11 oed fod yng nghwmni oedolyn

Melysion a Hufen Iâ ar gael

I Ddod!

Dydd Llun 17eg Chwefror - Lion King (Newudd)

Dosbarthiad-pg. Amser rhedeg tua:1hr 40mins

Dydd Mercher 19eg o Chwefror - Wonder Park

Dosbarthiad-PG. Amser Rhedeg tua: 1hr 50mins

Dydd Gwener 21ain Chwefror - Farmageddon

Dosbarthiad-PG. Amser Rhedeg tua: 1hr 27mins

Gwiliwch posteri a wefen y Stiwt am fanylion dangosiad o ffilm!

Gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog


Clwb Ffilmiau yn y Stiwt - Gwyliau Hanner Tymor Ysgolion Cloned