Cyfeillion y Stiwt

Mae gan y Cyfeillion galendr prysur o ddigwyddiadau i godi arian sy’n hanfodol at gynnal ein gweithgareddau

Gweithgareddau

Cynhelir nifer o weithgareddau megis Noson Lawen, ffeiriau crefftau, arwerthiant pen bwrdd a chyngerdd carolau. Maent hefyd yn cynnal ein siop goffi ac yn gweithredu fel stiwardiaid ar gyfer sioeau a digwyddiadau.

Ymunwch â ni.

Bydd Cyfeillion y Stiwt bob amser yn chwilio am aelodau newydd.
Cyswllt: eirian@stiwt.com am fwy o fanylion.

Cefnogwch

Os hoffech wneud cyfraniad er mwyn cefnogi’r Stiwt cysylltwch â Rebecca@stiwt.com

Cyflwynwyd Llyfr Newydd ‘Plas Mwynwyr ‘i agor ein Cyngerdd Dathlu Penblwydd yn 90eg ar y 24ain o Fedi. Gwaith ymchwil sawl blwyddyn gan Kathryn Ellis a Peter Bolton, darlithwyr yn adran Hanes, Prifysgol Glyndwr ac wedi ei gyfieithu gan Gareth Pritchard Hughes yw’r gyfrol ddwyieithog sydd wedi ei gyflwyno yn ddestlus a ffeithiol gywir am hanes y Stiwt. Llwyddir i wirio rhai o’r amheuon a’r chwedloniaeth trwy groniclo’r prif ddigwyddiadau ynghyd a’r troeon trwstan a’r balchder ddaeth i ran ein cyn dadau wrth wireddu eu breuddwydion. Mae’r olwyn wedi cylchdroi sawl gwaith yn y cyfamser ond erys cymaint o debygrwydd i ymdrechion heddiw i gadw’r adeilad rhyfeddol, llawn adnoddau diweddara hwn, ar agor,er budd ein cyumuned unigryw. Roedd gweld a chlywed cymaint o dalentau yn amlygu eu hunain mewn un man ar achlysur hanesyddol yn gwneud yr holl ymdrechion mor berthnasol i’n cymdeithas heddiw. Dengys y gyfres o luniau sy’n dilyn yr unigolion a’r grwpiau a fy mor hael eu cymwynas yn ddi wobr i ddarparu gwledd o gân ar yr achlysur hanesyddol hon. Yn y dyddiau rhain o gynilo mae’n rhaid i’r frwydr barhau i ddiogelu’r weledigaeth a’r amcanion, eiddigedd llawer, i feithrin talentau niferus y to sy’n codi. Croesewir unrhyw gefnogaeth boed yn ariannol neu yn ymarferol. Os oes awydd ymunwch a chyfeillion y Stiwt, holwch am fanylion o Swyddfa’r Stiwt 01978841300. Bydd Copiau o’r llyfr ( a werthodd allan ar y noson) ar gael yn fuan yn y Stiwt pris £10. Anrheg Nadolig addas iawn.


Cyfeillion y Stiwt