Stiwt 6861503ddc1e45adb5d47bb927c73090 _DSC0566

Mesurau Diogelwch Covid yn y Stiwt

Yn dilyn y newid diweddaraf i ganllawiau Llywodraeth Cymru Covid-19, ‘rydym yn cysylltu â'n cwsmeriaid i drosglwyddo'r wybodaeth: -

O ddydd Llun 15 Tachwedd: - Bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch statws Covid cyn mynychu pob perfformiad theatr a dangosiad sinema yn Theatr Stiwt yn Rhos

Gallwch wneud hyn gyda:

• Tocyn Covid digidol y GIG - Mae Tocyn COVID y GIG yn gadael i chi rannu eich cofnodion brechu coronafirws (COVID-19) a chanlyniadau profion mewn ffordd ddiogel.
• Fersiwn papur o Fwlch Covid y GIG
• Cadarnhau canlyniad prawf Covid negyddol trwy e-bost neu neges destun o fewn 48 awr i'r digwyddiad. Mae PCR neu Brawf Llif Ochrol yn dderbyniol.
• Mae plant dan 18 oed wedi'u heithrio. (bydd angen ID llun fel prawf oedran, os ydych yn edrych dros 18 oed)
Os ydych yn 18 oed neu'n hŷn ac yn methu â darparu'r prawf uchod, o dan reolau diweddaraf Llywodraeth Cymru, ni allwn ganiatáu mynediad.


Cael eich pàs COVID y GIG: https://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass?mc_cid=542c707804&mc_eid=f762d3e5ec

Diolch.

Mae’r Stiwt yn gartref i theatr hyfryd gyda 490 o seddau a bwa proscenium, ynghyd â thri gofod hyblyg adeiladwyd a chynhelir gan ac ar gyfer y gymuned. Agorwyd am y tro cyntaf yn 1926 a’i ail-agor yn 1999. Mae’r Stiwt wedi ei gofrestru fel elusen gynhelir gan Ymddiriedolaeth Celfyddydau’r Stiwt, cyf.

Cysylltwch â ni i drafod sioeau arfaethedig, gweithgareddau neu hurio ystafelloedd.

Gobeithiwn eich gweld yn y Stiwt yn fuan. Dewch i’n helpu i ddathlu ein 95ain penblwydd.

Stiwt 1926-2021Mesurau Diogelwch Covid yn y Stiwt