Have you Heard

Ti di Clywed?

Ti ‘Di Clywed?

* Clwb Ffilm a Sinema Stiwt + bellach wedi cael eu hatal tan ddechrau Mis Medi. Gwyliwch y tudalen hwn am fwy o fanylion *

Clwb Ffilmiau

Mae’r ‘Clwb Ffilmiau’, menter newydd ar gyfer y Stiwt, yn rhoi profiad hydol o’r ‘Movies’ i genhedlaeth newydd. Bob dydd Mawrth am 4.30yp, ‘rydym yn dangos ffilmiau addas ar gyfer plant a phobl ifanc 5-19 oed. Mae'r gweithgaredd hwn yn cael ei gefnogi gan Gyngor Cymuned y Rhos, ac yn anelu at dod â chynulleidfa newydd i'r Stiwt i fwynhau ffilmiau ar y sgrin fawr. Mynediad yn rhad ac am ddim ( rhaid i blant 11 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn)

Aled

Stiwt Sinema +

Cyn hir, byddwn yn lansio fersiwn i oedolion y gymuned o Glwb Ffilmiau iddynt gael profiad eto o 'Heyday y Sinema' yn y Stiwt. Bydd Stiwt Cinema + yn dangos ffilmiau ar brynhawn yn ystod yr wythnos, yn cynnwys lluniaeth.Ystafell Bwyllgor / Siambr y Cyngor

Gyda chymorth Spar (Rhos) a rhai o bobl ifanc Ysgol Morgan Llwyd, mae’r ystafell Bwyllgor / Siambr y Cyngor wedi cael ei ail-baentio. Mae'r ystafell wedi gwella’n arw, yn dangos yn glir yr hyn y gellir ei wneud pan mae aelodau o'r gymuned yn dod ynghyd ar gyfer lles pawb. Y gobaith yw datblygu gweithgareddau cymunedol ymhellach yn y dyfodol agos.

Gwirfoddoli

Beth am ymuno â’r Stiwt fel gwirfoddolwr. ‘Rydym bob amser yn chwilio am bobl o bob oed i wirfoddoli mewn amrywiaeth o ffyrdd - gallai stiwardio ar gyfer digwyddiadau, bar coffi, swyddfa docynnau ac ati. Os oes gennych ddiddordeb ag amser rhydd, mi gewch hyfforddiant llawn. Gofynnwch am wybodaeth yn y Stiwt.

gareth


Ti di clywed