“Now That’s What I Call Glam Music”


“Now That’s What I Call Glam Music”

Wrecsam - Wyt ti'n barod Roc!

Mae miloedd o bobl wedi mwynhau'r Sioe Deyrnged Glam Rock gwallgof hon o'r 70au.

O'r eiliad y maent yn cyrraedd y llwyfan prin KOOKACHOO stopio i ddal anadl. Bydd y morglawdd di-ben-draw o drawiadau'r 70au yn eich galluogi i ganu a dawnsio ar gyfer y sioe gyfan. . . os gallwch chi ddal i fyny!

Mae KooKaChoo wedi cefnogi Slade, Alvin Stardust, Showaddywaddy, Tony Hadley, Dr. & The Medics, Boney M a The Real Thing i enwi dim ond rhai.

Sioe fyw lawn gydag agwedd tafod yn y boch i roi teimlad da i chi.

Felly llwch oddi ar eich fflachiadau, rhowch eich pentyrrau ymlaen a thorrwch ar agor y bag colur hwnnw oherwydd mae Theatr y Stiwt ar fin mynd ar daith hiraethus i fyd gwarthus GLAM!Math:Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad: 21ain o Hydref


Amser: 7:30yh


Tocynnau: £21.50 (Oedolyn) £18.00 (Cons)


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873631882Mae tocynnau ar gael o: Swyddfa Docynnau'r Stiwt (01978 841300)

www.stiwt.com


“Now That’s What I Call Glam Music”