Aladdin

Math: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Pantomeim Nadolig Traddodiadol

Dyddiad: Dydd Sadwrn 7 - Dydd Sul 31 Rhagfyr 2019

Amser: Amseroedd Perfformiad Amrywio

Tocynnau: Teulu (2x Oedolyn/2x Plentyn) £ 55.00, £ 16.00 Oedolyn, Plentyn/Consesiwn £ 14.00

Mae ‘LHK Productions’ yn dychwelyd i'r Stiwt yn ystod y Nadolig eleni eto ar gyfer ei degfed Pantomeim. Mae LHK wedi datblygu enw da ar gyfer dod â pantomeimau cyfeillgar i deuluoedd Gogledd Cymru a’r cylch. Mae pob cynhyrchiad yn cynnwys setiau disglair, gwisgoedd graenus, sgriptiau doniol,caneuon gwych a choreograffi hyfryd, i gyd ynghlwm â darn ychwanegol o arddull Gymreig, sy'n gwneud eu cynyrchiadau mor arbennig â'r Nadolig ei hun. Mae Aladdin yn dweud stori am fachgen Tsieineaidd sy'n cwympo mewn cariad â tywysoges hardd. Er mwyn cael y ferch, anfonir Aladdin i mewn i'r ogof rhyfeddodau gan Abanazar, i edrych am hen lamp olew, sy'n gartref i Genie pwerus. Pan fydd Aladdin yn rhwbio'r lamp, dyna pryd mae'r antur yn dechrau! A wnaiff Aladdin guro Abanazar drwg, a bod yn rhydd i briodi ei dywysoges hardd? A fydd y Genie yn ennill ei ryddid? Bydd Widow Twanky a Wishy Washy yn cael golchi eu dillad mewn pryd? Darganfyddwch yr atebion yn ystod y panto llawn hwyl yma. A gwnewch eich ymweldiad â’r panto eich dymuniad Nadolig 2019


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873605841/events/129011095Aladdin