Cyngerdd Codi Arian Calon FMClassicalXover4U yn cyflwyno Cyngerdd Funudio Calon FM

Gwesteion Arbennig - Lucy Thomas - Hercules Smith - Natasha Hardy - Beth Ford - Keedie Green - Olga Thomas - Adam Lacey - Elen Catrin Parry a Joanna Forest

[b] Mae sêr Clasurol Crossover yn ymuno i gefnogi gorsaf radio gymunedol Wrecsam

Mae cyngerdd yn cael ei gynnal i godi arian i alluogi Calon FM, gorsaf radio gymunedol yn Wrecsam, i barhau i ddarlledu. Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 19 Hydref 2019 yn Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog gan ddechrau am 7pm.

Ar hyn o bryd mae'r orsaf ddielw yn cael ei rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr sy'n darlledu 24/7 i ddarparu ystod o sioeau sy'n cynnwys newyddion cymunedol, y celfyddydau, busnes, cerddoriaeth arbenigol a darllediadau chwaraeon byw. Arferai’r orsaf radio dderbyn cymorth ariannol i’w galluogi i redeg ond torrwyd hyn yn 2018. Bellach mae angen cronfeydd i dalu am yr holl gostau trwyddedu ac i alluogi Calon FM i aros ar yr awyr.

Mae’r noson codi arian wedi’i threfnu gan gyflwynydd sioe Calon FM’s Sunday Classical Crossover, Jannie Rawlinson. Mae Jannie wedi bod yn cyflwyno'r sioe ers pedair blynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ennill cynulleidfa fyd-eang, y mae llawer ohonynt yn cysylltu yn ystod y sioe trwy Twitter i wneud ceisiadau ac i sgwrsio â Jannie a'i gwesteion. Bydd y cyngerdd yn cynnwys naw artist clasurol croesi sydd i gyd yn rhoi eu hamser i ddangos eu gwerthfawrogiad am y gefnogaeth a’r amlygiad hirsefydlog y mae sioe Jannie wedi’i roi iddynt. Ymhlith yr artistiaid sy’n perfformio ar y noson bydd Lucy Thomas, Keedie Green a Hercules Smith fel y gwelir ar “The Voice Kids” ar ITV, “The Voice” ar BBC One a “Let it Shine” ar BBC One yn y drefn honno. Yn ymuno â nhw bydd y cyfansoddwr brenhinol Olga Thomas a'r soprano Elan Catrin Parry, yn wreiddiol o Wrecsam, sydd bellach wedi'i arwyddo i gofnodion Decca. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys y perfformiwr theatr gerdd Adam Lacey, Natasha Hardy, Beth Ford a Joanna Forest yr aeth eu halbwm cyntaf yn syth i rif un ar y Siartiau Albwm Clasurol Swyddogol.   Meddai Jannie, “Mae'r cyngerdd yn gyfle gwych i weld rhai artistiaid anhygoel yn perfformio'n fyw, yn cynnwys rhywfaint o gerddoriaeth glasurol gyffrous sydd wedi'i chyfuno â thro modern. Bydd cyfle i gwrdd a chyfarch yr artistiaid ar ôl y sioe hefyd. Mae pawb yn Calon FM yn ddiolchgar iawn iddynt am roi eu cefnogaeth yn y modd hwn. Mae'n argoeli i fod yn noson allan wych a gobeithiwn y bydd y gymuned yn dod draw i fwynhau'r noson. Diolch yn fawr i’n noddwyr North Wales Tweets, TadMark Ltd a Lovers of Beautiful Music hefyd y mae eu cefnogaeth wedi gwneud y cyngerdd yn bosibl. ”

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd ar gael o Swyddfa Docynnau Stiwt’s. Gellir eu harchebu ar-lein hefyd trwy ei wefan neu dros y ffôn ar 01978 841300. Mae yna hefyd nifer o gyfleoedd noddi ar gael; am fanylion pellach, cyfeiriwch ymholiadau at Amy Hughes yn a.l.hughes@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293393.


Math:Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad:19eg Hydref

Amser: 7:00yh - Drysau'n agor 6:00yh

Tocynnau: £10.00

Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau:https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873607347


Mae tocynnau ar gael o: Swyddfa Docynnau'r Stiwt (01978 841300)
www.stiwt.com


Cyngerdd Codi Arian Calon FM