Cyngerdd Elusennau - Hosbis Tŷ’r EosCyngerdd gyda Côr Meibion Orpheus Rhos

Gwestai Arbennig - Rhys Meirion (Tenor) ac Elan Catrin Parry (Soprano)

Yn derbyn i Hosbis Tŷ'r Eos, Grwp Cefnogi Rhos


Mae cangen Rhos o Hosbis Tŷ'r Eos yn cyflwyno Cyngerdd Fawr gyda Chôr Orpheus Rhos a gwesteion Rhys Meirion (tenor) ag Elan Catrin Parry (soprano).Mae Cor Orffiws a Rhys Meirion yn adnabyddus yn lleol, a ledled Cymru. Ag Elan Catrin Parry, merch ysgol leol yn gobeithio am yrfa mewn cerddoriaeth, sydd eisoes wedi'i arwyddo gyda chwmni recordio.

Math:Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad: Dydd Sadwrn 11eg o Fai

Amser: 7:00yh - Drysau'n agor 6:00yh

Tocynnau: £10.00

Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873602628

Rhys Meirion

Elan Catrin Parry

Mae tocynnau ar gael o: Swyddfa Docynnau'r Stiwt (01978 841300) - Aelodau'r Côr ac Hosbis Tŷ'r Eos
www.stiwt.com


Cyngerdd Elusennau - Hosbis Tŷ’r Eos