Dinner with OttoDinner with Otto - Cyflwynwyd gan TGC Production

Mawrth 1919. Mae'r gwrthdaro mwyaf gwaedlyd mewn hanes wedi dod i ben o'r diwedd. Mae Ben, milwr ifanc, yn dychwelyd adref i'w fam a'i ffrindiau ar ôl gweld yr erchyllterau rhyfel, sydd bellach yn gorfod byw gydag ymdeimlad dwfn o euogrwydd ac anobaith ar gyfer ei ddyfodol. Bu farw Otto Schultz, a laddodd Ben yn ystod y frwydr ffyrnig, yn araf, ar ddiwedd bidog y Ben. Yn ystod yr amser yr oedd Otto yn marw, sylweddolodd y ddau ddyn ifanc y gallent fod wedi bod yn ffrindiau mewn amgylchiadau eraill. Gofynnodd Otto i Ben ysgrifennu at ei fam a dywedodd wrtho y bydd yn cadw sedd iddo wrth y bwrdd cinio yn Uffern, gan mai dyna lle bydd y ddau ohonynt yn gorffen ... 12+ Yn cynnwys rhywfaint o iaith grefMath:
Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad:27ain Medi

Amser: 7:30yh

Tocynnau: £12.00 (Llawn)


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau:https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873607167


Dinner with Otto