Llyfr Glas Nebo - Cwmni Frân Wen
Math: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad: 20fed Chwefror 2020

Amser: 7:30yh

Pris Tocyn: £12.00 (Llawn) - £10.00 (Cons) - £8.00 (Ysgolion)

SGWRS CYN SIOE AR GYFER DYSGWYR CYMRAEG Bydd sgwrs cyn sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg am 6.30pm ar 20 Chwefror yn Stiwt.
Ffenomenon ôl-apocalyptaidd Manon Steffan Ros yn cael ei thrawsnewid i'r llwyfan.

Wrth i'r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a'i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu'n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i'r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi'n chwerthin. Mi fyddwch chi'n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi'n cwestiynu sut rydyn ni'n byw, caru a gofalu am ein byd o'n cwmpas ni heddiw.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i'r llwyfan.

Mae'r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018. Ychydig dros wythnos ar ôl iddo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.

Adolygiadau

"Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded. Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i ddarllen y nofel hon ac es i drwyddi ar un eisteddiad. A doeddwn i ddim isio iddi orffen." Sonia Edwards, Beirniad y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

“Llyfr bach sydd wedi cael dylanwad enfawr yn barod. Mae stori’r teulu bach yn ddoniol ac yn ddwys – yn syml ond yn syfrdanol. Ac yn boenus o bwerus ar adegau.” Dylan Ebenezer, beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019.

Tîm Artistig

Awdur: Manon Steffan Ros
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys
Actorion: Tara Bethan, Eben James, Llŷr Edwards, Leah Gaffey a Cêt Haf.
Coreograffydd: Matt Gough
Cerddoriaeth: R. Seiliog
Cynllunydd Set/Gwisgoedd: Elin Steele


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873612454Cysylltwch â Swyddfa Docynnau'r Stiwt ar 01978 841300 am ragor o wybodaeth


Llyfr Glas Nebo - Cwmni Frân Wen