‘Motown Revue’


Math: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad: Mawrth 15eg

Amser: 7.30yd


Bydd hwn yn brofiad bythgofiadwy. Archebwch cyn diwedd mis Ionawr i gael CAIS CYNTA'.

Anrheg Nadolig gwych i ffrindiau a theulu.


I ddechrau: Denzil Pemberton yn troelli ychydig o ddisgiau cyn i'r sioe ddechrau.

Bydd Clyde a dau o'i Frodyr Cerdd yn mynd â chi ar daith i 'Motown ac Soul'. Yn cynnwys lleisiau a choreograffi ysblennydd, ymunwch â ni wrth iddo ef a'i westeion ddod â'r gwres i mewn i'r nos!


Mae Hayley-Ria wedi bod yn gwreiddio cynulleidfaoedd ers bron i 10 mlynedd, wedi cwblhau ei hyfforddiant yn Ysgol Theatr y Gogledd, lle cafodd Anrhydedd mewn Diploma Theatr Gerddorol.

Tocynnau: £18.00 a £16.00 ( Cons) - 'CAIS CYNTA'- £16.00 a £14.00 (Cons) Archebwch cyn diwedd mis IonawrClick link to order tickets: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873599045
PWYSIG! Wrth archebu tocynnau, defnyddiwch y 'drop box' i ddewis BALCONI neu STALLS

Swyddfa Docynnau'r Stiwt: 01978 8421300 - www.stiwt.comMotown Revue