Noson Lawen - Cyfeillion Stiwt Friends
Math:Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad: Dydd Sadwrn 21ain o Fedi

Amser: 7:30yh

Pris Tocyn: £10.00 (Llawn) - £5.00 (Cons)

Noson i fwynhau talentau lleol Rhos a'r cylch. Mae rhywbeth i ddant pawb yma, yn cynnwys corau, unawdydd, scetchys ag eitemau offerynnol. Parti cor merched, Cor Ysgol Maes Garmon, a llawer mwy.

Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau:https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873608144

Arweinydd Gwâdd- Stifyn Parri
Bydd Stifyn yn dathlu cyhoeddiad ei lyfr newydd "Allan â Fo"

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau'r Stiwt ar 01978 841300 am ragor o wybodaeth


Noson Lawen