Strictly Fun Dancing


Math: Digwyddiad agored

Pennawd: Cymuned

Dyddiad: Pob Dydd Mawrth

Amser: 10:30 - 11:30yb

Cost: £5 ar y drws

Dim angen partneriad - Croeso i bawb

Cerddoriaeth wych ar gyfer pob math o ddawns

Perffaith ar gyfer pobl dros 50 oed

Mae’r tiwtor proffesiynol Julie Thomas yn arwain y dosbarth arbennig hwn, sy’n llawn symudiadau dawns hwyliog a hawdd eu dilyn i oedolion

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddod yn heini! Felly dewch ymlaen i ymuno â ni!

Cysylltwch â Julie ar: 01978 860300 / 07944402474 neu Stiwt ar 01978 841300


Dosbarth Dawns yn Theatr y Stiwt


Strictly Fun Dancing