Twm Siôn Cati - Cwmni Theatr Arad Goch - Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i ganslo
Math: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad: 1af / 2il o Fehefin 2020

Amser: Dydd Llun am 1:00 yh a Dydd Mawrth am 10:00 yb

Pris Tocyn: £4.00

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed....sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn Cati. Yn y cynhyrchiad lwyddiannus yma mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal! Cewch fynd ar daith gyffrous yn ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg i briffyrdd llawn lladron a pheryglon, pan oedd Twm yn ymladd anghyfiawnder gyda triciau doniol a champau drygionus. Dewch i ddathlu bywyd yr arwr gwerinol llawn sbort yma gyda awr o theatr hwyliog gan un o gwmnïau theatr mwyaf blaenllaw Cymru.

Cynulleidfa Darged: Plant 7+ oed a theuluoedd

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Stiwt i gael manylionCysylltwch â Swyddfa Docynnau'r Stiwt ar 01978 841300 am ragor o wybodaeth


Wedii ganslo - Twm Siôn Cati - Cwmni Theatr Arad Goch