Dosbarthau Dawns Jinnie Tong


Math: Digwyddiad agored

Pennawd: Cymuned

Dyddiad: Dydd Mawrth

Pris: £5.00 y pen bob dosbarth.

Dydd Mawrth

5:00 - 5:45 Ballet Babanod ac Iau (Oedran 1+)
5:45 - 6:30 Uwch Ballet (Oedran 11+)
6:30 - 7:15 Mudiad a Dawns Oedolion


Dosbarthiadau a gynhelir gan Jinnie Tong

Cyswllt: Jinnietongschoolofdance@yahoo.com - www.jinnietongschoolofdance.co.uk

Swyddfa Docynnau'r Stiwt - 01978 841300 - www.stiwt.com


Ysgol Dawns Jinnie Tong