Anweledig- Cwmni Frân Wen


Anweledig- Cwmni Frân Wen

ANWELEDIG: Y BENNOD OLAF gan Aled Jones Williams

Mae gwella’n beth blêr...

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig.

Yn y fersiwn newydd hon rydym yn profi gornest tanbaid Glenda wrth iddi ddioddef ac ymladd y cyflwr. A fydd hi'n darganfod goleuni ym mhen draw'r twnnel troellog?

Dyma'r bennod olaf yng nghyfres afaelgar Aled Jones Williams sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych yng Ngogledd Cymru.

“…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.”
Elinor Gwynn yn trafod Anweledig ar raglen Dewi Llwyd (13/07/14).

Llun gan Kirsten McTernan

ANADDAS I RAI DAN 14 OED


Math:Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiadau ac Amseroedd: Dydd Mawrth 26ain Mawrth - 12:30yp a 7:30yh / Dydd Mercher 27ain Mawrth - 7:30yh


Pris Tocyn: £ 15.00 (Llawn) £ 13.00 (Cy) £ 10.00 (Ysgolion)


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873596434Anweledig- Cwmni Frân Wen