'ART' - Black RAT Productions


Math: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad: 21ain o Hydref

Amser: 7.30yd


Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon o ART gan Yasmina Reza
Wedi'i gyfieithu gan Christopher Hampton
Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley
Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley
Dyluniad Goleuadau gan Robin Bainbridge


Tri dyn; un paentiad; trychineb mawr!

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno'r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth John Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Keiron Self (Sioe'r BBC – My Family, Neville's Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce). Mae Serge wedi prynu paentiad mawr gwyn am swm mawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad a dydy e ddim yn gallu credu bod ei ffrind eisiau darn o gelf hynod fodern. Mae ymdrechion Yvan i dawelu'r ddau yn aflwyddiannus ac yn arwain at ganlyniadau doniol iawn. Y cwestiwn yw: Ydych chi'n driw i chi'ch hun? Neu a yw eich ffrindiau gwir yn eich 'nabod chi? Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon ac ymhlith un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.


Addas ar gyfer Oedran 14+

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Tocynnau: £15.00 a £13.00 ( Cons)


Click link to order tickets: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873609981


Swyddfa Docynnau'r Stiwt: 01978 8421300 - www.stiwt.comArt - Black RAT Productions