Cyngerdd Acadami Only Boys Aloud a Dawns RubiconCyngerdd Acadami Only Boys Aloud & Dawns Rubicon

Gwestai Arbennig - Dawns Rubicon

Mae aelodau o Academi 'Only Boys Aloud' 2019 a Cwrs Hyfforddi Llawn Amser 'Rubicon Dance' yn ymuno i gyflwyno noson o gerddoriaeth a dawns. Mae'r Academi yn cynnwys 32 o fechgyn hŷn mwyaf addawol Only Boys Aloud. Mae cwrs Dawns Rubicon yn garreg gamu i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a'u techneg.


Math:
Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Cerdd

Dyddiad: Dydd Mawrth 16eg Gorffennaf

Amser: 7:30yh

Tocynnau: £12.00 (Llawn) - £10.00 (Cons)


Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau:https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873605075Cyngerdd Acadami Only Boys Aloud a Dawns Rubicon