estron

Estron - Theatr Genedlaethol Cymru


Estron gan Hefin Robinson

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng yr ap Sibrwd.

Math:
Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad: Dydd Mawrth 1af Mai

Amser: 7:30yh

Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn. Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall. Drama newydd amgen ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf talentog, ac enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol. “Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd . . . Dyma ddrama bwerus . . . y mae’n rhaid ei phrofi.” Lowri Cooke #Estron

Tocynnau:
£12:00 (LLawn) £10:00 (Conc)

[b]Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873587458

Theatr Genedlaethol Cymru in association with the National Eisteddfod of Wales and Theatrau Sir Gâr


Lottery LogoWelsh Government Logoacw


Estron - Theatr Genedlaethol Cymru