Un Nos Ola Leuad - Theatr Bara CawsMath: Digwyddiad Cymunedol

Pennawd: Drama

Dyddiad: Nos Wener Hydref 28ain

Amser: 7:00yh

Pris Tocyn: £15.00 (Llawn) - £12.00 (Cons)

Ers iddi gael ei chyhoeddi yn 1961 mae Un Nos Ola Leuad wedi cydio yn nychymyg cenedlaethau o ddarllenwyr Cymraeg ac mae’n nofel sy’n parhau i ennyn ymateb ysgubol yn rheolaidd. Bu i Bara Caws deithio’r addasiad llwyfan hwn gyntaf yn 2011 ac yn falch iawn o gael gwneud hynny eto eleni. Betsan Llwyd sy’n gyfrifol am y sgript sy’n seiliedig ar waith gwreiddiol gan Maureen Rhys a John Ogwen, ac mae’r fersiwn hon wedi ei chynnwys ar gwricwlwm lefel ‘A’ Drama CBAC ar hyn o bryd.

Gwaith ensemble fydd y cyflwyniad gyda’r cast yn cynnwys Owen Alun, Owen Arwyn, Celyn Cartwright, Siôn Emyr, Cedron Siôn a Manon Wilkinson.

Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau: https://stiwt.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873637715

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau'r Stiwt ar 01978 841300 am ragor o wybodaeth


Un Nos Ola Leuad - Theatr Bara Caws