bar

Bar yr Hafod


Mae bar yr Hafod gyferbyn a’r awditoriwm ac yn cynnig gofod cyfforddus a hyblig
[list]
  • Gwasanaeth bar cyflawn
  • Ar gael i’w hurio
  • Teledu sgrin fflat 50" gyda chysylltedd Laptop.
  • Piano ar gael
    Hafod 1hafod 2


  • Bar yr Hafod