Xsisdanz Adademy - School of dance

Math: Digwyddiad agored

Pennawd: Cymuned

Dyddiad: Pob Dydd Mercher

Amser: 5.00-5.45yp dawnsio stryd 5+ / 6.00-6.45yh gymnasteg 5+

Cost: £6 - Archebu yn Unig

Oedran: 3 - 6 oed a throsodd

Bydd y dosbarthiadau hyn yn gweithio tuag at sioeau Xsisdanz yn y dyfodol

Dewch draw i gael ychydig o hwyl gyda ni

Byddwn yn annog eich rhai bach i ddysgu sgiliau newydd a magu llawer o hyder wrth wneud llawer o ffrindiau newydd


Cliciwch y ddolen i archebu:https://bookwhen.com/xsisdanzadmin


Xsisdanz Adademy