Stiwt yr Ifanc

Yr ifainc yw dyfodol y Stiwt ac mae angen eich adborth a syniadau.

Theatr yr Ifanc

Dyma ein cwmni theatr lleol ar gyfer ieuencti ac wedi ei leoli yn y Stiwt. Bydd y Cwmni yn dathlu chwarter canrif o fodolaeth yn 2016 a byddant yn llwyfannu cynhyrchiad ym mis Mai.Mae croeso bob amser i aelodau newydd.

membership@theatr-ifanc-rhos1990.co.uk

Ymuno

Cysylltwch â ni gyda unrhyw syniad a adborth trwy yrru e-bost i rhys@thestiwt.com

Gwyliwch allan am ein blog Stiwt yr Ifanc newydd!

Clwb Ffilmiau

Mae’r ‘Clwb Ffilmiau’, menter newydd ar gyfer y Stiwt, yn rhoi profiad hydol o’r ‘Movies’ i genhedlaeth newydd. Bob dydd Mawrth am 4.30yp, ‘rydym yn dangos ffilmiau addas ar gyfer plant a phobl ifanc 5-19 oed. Mae'r gweithgaredd hwn yn cael ei gefnogi gan Gyngor Cymuned y Rhos, ac yn anelu at dod â chynulleidfa newydd i'r Stiwt i fwynhau ffilmiau ar y sgrin fawr. Mynediad yn rhad ac am ddim ( rhaid i blant 11 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn)


Stiwt yr Ifanc