Y THEATR

  • Bwa proscenium gyda thŵr hedfan a llwyfan fedog hydrolig
  • Stordy piano is-lwyfan a phiano
  • Ystafell taflunydd a thaflunydd ein hunain
  • Awditoriwm gyda 450 o seddau, gan gynnwyd rhai ôl-dynadwy seddi ychwanegol a balcony gwreiddiol, system gloeuadau a sain mewnol.
  • Doc Setiau
  • Tallescope

 

Ewch ar daith rithwir


Am fwy o fanylion cysylltwch â rhys@thestiwt.com


Y Theatr