CYFEILLION Y STIWT

Cyfeillion y Stiwt

Mae Cyfeillion y Stiwt yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n darparu detholiad o wasanaethau a chefnogaeth i theatr y Stiwt.

Dyma sut mae’r Cyfeillion wedi cefnogi’r Stiwt yn y gorffennol ac yn parhau i wneud hynny heddiw.

Codi Arian: Mae'r Cyfeillion yn trefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd codi arian i greu cefnogaeth ariannol i'r theatr. Maent yn cynnal loteri fisol sy'n rhoi gwell cyfle i gyfranogwyr ennill na'r Loteri Genedlaethol.

Cefnogaeth gwirfoddolwyr: Mae aelodaeth y Cyfeillion sy'n lleol i'r theatr yn aml yn gwirfoddoli ar gyfer tasgau fel stiwardio, tywys, darparu croeso blaen tŷ, gofalu am y bar coffi, a helpu gyda gwaith cynnal a chadw fel peintio a mân atgyweiriadau. Mae eraill sy'n byw ymhellach i ffwrdd yn cynorthwyo gyda hyrwyddo a hysbysebu digwyddiadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Marchnata a chysylltiadau cyhoeddus: mae'r Cyfeillion yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r theatr a'i digwyddiadau, ac yn cynorthwyo i hyrwyddo sioeau'r theatr gan gynyddu presenoldeb ac ymgysylltiad cymunedol trwy ddosbarthu posteri a thaflenni digwyddiadau.

Cefnogaeth rhaglen: Yn ddiweddar bu'r Cyfeillion yn cefnogi Eisteddfod Powys trwy gynorthwyo gyda gwerthu tocynnau, rheoli llwyfan a hysbysebu.

Rhwydweithio: Mae’r Cyfeillion yn helpu i gysylltu’r theatr â sefydliadau ac unigolion eraill sy’n gallu darparu adnoddau, cyllid, neu fathau eraill o gymorth.

Ymunwch â'n cylch o Gyfeillion a gwnewch wahaniaeth.

Trwy ymuno â'r Cyfeillion, gallwch gael effaith gadarnhaol ar eich cymuned a helpu i sicrhau llwyddiant parhaus y theatr. Rydym yn croesawu aelodau o bob oed a chefndir sy’n rhannu ein brwdfrydedd dros y celfyddydau a chyfranogiad cymunedol. Ymunwch â ni heddiw a byddwch yn rhan o rywbeth arbennig!

Os nad oes gennych amser i wirfoddoli, mae ymuno â ni fel aelod yn ffordd wych o gefnogi'r theatr. Mae eich tâl aelodaeth yn cefnogi ein gwaith ymarferol ac yn sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau celfyddydol amrywiol i'n cymuned. Felly ymunwch â ni heddiw am ddim ond £8 y flwyddyn.

I ymuno cliciwch ar y linc yma: https://stiwt.ticketsolve.com/ticketbooth/products/benefit


Cyfeillion y Stiwt