EIN HANES

ETIFEDDIAETH GERDDOROL

Mae gan y Rhos a’r Stiwt etifeddiaeth gerddoriol gyfoethog ac mae dau gôr meibion – Côr Meibion y Rhos a Chôr Meibion Orffiws y Rhos a John's Boys ynghyd â Chôr Merched, Côr Cymysg a Chôr Bechgyn o hyd yn y pentref.

Ymysg cerddorion nodedig y Rhos mae’r cyfansoddwr Dr Caradog Roberts, y brodyr John ac Arwel Hughes, Owain Arwel Hughes CBE, John Tudor Davies MBE, John Glyn Williams MBE, Eifion Wyn Jones, Emyr James, John Daniel, Tudor Jones, Llyr Williams a Daniel Lloyd.

GALERI


Ein hanes