GDPR - Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data

Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data THEATR STIWT (Ymddiriedolaeth Celfyddydau’r Stiwt) Darllenwch y Hysbysiad Preifatrwydd hwn. Mae'n ymwneud â sut rydym yn dal a phrosesu'ch gwybodaeth (data) a'ch hawliau.‘Rydym yn argymell eich bod yn cadw'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn ar gyfer cyfeirio ato yn y dyfodol. Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau’r Stiwt o dan ddeddfwriaeth diogelu data i roi gwybod ichi am y gwybodaeth sydd yn yr hysbysiad hwn. Mae gennym ddyletswydd i gadw eich data yn ddiogel a chynnal eich cyfrinachedd, a byddwn yn gwneud hynny. Byddwn yn prosesu'ch data yn gyfreithlon, am mai contract rhyngoch chi fel ein cwsmer a ni fel eich cyflenwr cynnyrch yw hyn. Byddwn ond yn prosesu a defnyddio'ch data at ddibenion cyflawni'r contract yr ydym wedi ymrwymo i mewn ac nid at unrhyw ddiben arall. Mae eich data yn cael ei chadw ar ein systemau cyfrifiadurol. Mae gennym rwymedigaeth i gadw'r data hwn yn gywir a byddwn yn ymdrechu i wneud hynny. Yn yr un modd, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw ddata anghywir sydd gennym ar eich cyfer, a gofynnwn i chi wneud hynny. Bydd eich data yn cael ei gadw unwaith y bydd y contract rhyngom wedi dod i ben yn ein system CRM. Mae gennym rhai gwybodaeth yn ymwneud â'ch cyfeiriad a rhif ffon, a’r tocynnau brynwyd gennych yn y gorffennol, a fu’n ddefnyddiol ar gyfer marchnata.


GDPR - Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data