Penodiad Ymddiriedolwyr

Byddwch yn Rhan o Rywbeth Arbennig: Swyddi i'w llenwi yn Theatr Stiwt

Wedi’i leoli yng nghanol Rhosllanerchrugog, mae Theatr Stiwt yn fwy na lleoliad perfformio - mae'n ganolfan gymunedol ffyniannus sy'n wreiddiedig yn hanes cyfoethog yr ardal. Fel elusen gofrestredig sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr yn bennaf, rydym yn dibynnu ar unigolion ymroddedig i helpu arwain ein cenhadaeth o ddod â chelfyddydau, diwylliant a chysylltiadau i'n cymuned. Dyna pam rydym yn ceisio llenwi dwy swydd pwysig ar ein tîm arweinyddiaeth:

Rôl Ymddiriedolwr

Mae gennym le ar gyfer ymddiriedolwr brwdfrydig a meddylfryd cymunedol i ymuno â'n bwrdd. Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cyfarfod â'r bwrdd bob ychydig fisoedd i ddarparu trosolwg strategol, llywodraethu ariannol, a chefnogaeth i hyrwyddo gweledigaeth Stiwt. Os ydych yn caru’r celfyddydau, yn credu yng ngallu cymuned, ac yn dymuno gofalu am ased lleol unigryw, efallai mai chi yw'r person. Nid oes angen profiad bwrdd blaenorol - dim ond awydd i wasanaethu.

Ysgrifennydd y Cwmni Rydym hefyd yn chwilio am ysgrifennydd cwmni trefnus a manwl-gywir i ddarparu arweiniad ar faterion cyfreithiol ac ariannol. Er y byddai cefndir mewn cyfraith neu gyfrifeg yn fuddiol, yr hyn sydd fwyaf pwysig yw ysbryd gwasanaethu a chred yn ein cenhadaeth. Fel ysgrifennydd y cwmni, byddwch yn gweithio'n agos â'r arweinyddiaeth staff i sicrhau llywodraethiant ac cynaliadwyedd effeithiol.

Gwnewch Wahaniaeth Fel lleoliad 450 sedd â chanolfan gymunedol gyda threftadaeth bwysig, mae Theatr Stiwt yn effeithio ar fywydau llawer. Rydym yn eich gwahodd i ddysgu mwy am y swyddi gwirfoddol ystyrus, effaith-uchel hyn. Cysylltwch â'n Rheolwr Rhys Davies ar 01978 841300 neu e-bostiwch ysgrifennydd y bwrdd ymddiriedolwyr gareth.v.thomas@icloud.com i drafod y camau nesaf. Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu dyfodol hyd yn oed yn fwy disglair i'n theatrau a'n cymuned.


Penodiad Ymddiriedolwyr