Y lleoliad

Hygyrchedd


Mae lifft cefn llwyfan yn cynnig mynediad i bob lefel ag eithrio'r oriel. Mae maes parcio tu cefn i’r theatr gyda lle ar gyfer 40 car. Ceir mynedfa uniongyrchol ar gyfer cadeiriau olwyn


Y Lleoliad