Dosbarth Zumba

Math: Digwyddiad agored

Pennawd: Cymuned

Dyddiad: Pob Dydd Mawrth

Amser: 10:30 - 11:30yb

Cost: £6 ar y drws

Dosbarth dawns aerobig llawn hwyl sy'n cyfuno holl elfennau ffitrwydd gyda'r buddion canlynolAddasadwy ar gyfer pob lefel

Yn gwella hyder

Yn adeiladu cryfder a dygnwch

Yn rhoi hwb i iechyd y galon

Yn gwella cydsymudiad

Yn gwella hyblygrwydd / ystum

Yn gwella ystum

Yn lleddfu straen

Gwych ar gyfer symudedd

Rhyngweithio cymdeithasol

Llosgi calorïau

Yn dilyn y dosbarth, mae croeso i chi ymuno â’r grŵp am de/coffi a sgwrs

Dosbarthiadau a gymerwyd gan Janis Clamp

Cyswllt: Theatr y Stiwt 01978 841300


Dosbarth Zumba